Sociaal netwerk

Sociaal netwerk

Beoordeel dit item
(2 stemmen)

[accordion]
[accordion_item title='Inleiding']

Hartziekten hebben niet alleen gevolgen voor de patiënt, maar ook voor betrokkenen die binnen relatie, gezin en/of sociale omgeving en werk met de gevolgen van de aandoening voor de patiënt te maken krijgen. Van hen wordt verwacht dat zij sociale steun bieden bij de consequenties van het cardiale incident. Dit betekent dat de patiënt en het sociale netwerk van de patiënt zich moeten aanpassen aan een andere rolverdeling met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden. Voor de patiënt gaat het hierbij vaak om een grotere afhankelijkheid en voor het sociale netwerk om meer verantwoordelijkheden.

Sociale steun verwijst naar de emotionele en praktische steun van partner, familie, vrienden, bekenden en hulpverleners. Hierbij kan gekeken worden naar de structuur van de sociale steun, oftewel het sociale netwerk. Daarbij gaat het om de mate waarin er contacten zijn die potentieel voor sociale steun zouden kunnen zorgen (het hebben van een partner, aantal gezinsleden/vrienden, lidmaatschap van verenigingen, enz.).

[/accordion_item]
[accordion_item title='De partner']

Niet alleen de patiënt ondergaat de gevolgen door de ziekte maar ook zijn of haar naasten en met name de partner wordt geconfronteerd met ingrijpende veranderingen in het leven. De aandacht gaat als vanzelfsprekend naar de patiënt, zeker in het begin. Als partner is het beleven van de ziekte echter net zo ingrijpend. Het verwerkingsproces is voor partners dan ook vergelijkbaar aan het verwerkingsproces van de patiënt.

Zowel de confrontatie met een hart- of vaatziekte, als de periode daarna heeft veel gevolgen voor de partner van een hart- en/of vaatpatiënt. Vaak heeft de partner een belangrijke rol gespeeld bij het signaleren van de ziekte, door bijvoorbeeld bij de partner erop aan te dringen naar de huisarts te gaan, door een ambulance te bellen, zelf de zieke naar het ziekenhuis te vervoeren of in sommige situaties zelfs door te reanimeren. Daarbij komt in de periode dat de patiënt in het ziekenhuis is opgenomen de verantwoordelijkheid vaak op de schouders van de partner neer; de zorg voor de rest van het gezin, het bezoeken van het ziekenhuis, overleggen met artsen, onderhouden van contact met de werkgever van de zieke partner, etc. Ook na ontslag uit het ziekenhuis is de patiënt vaak nog niet in staat om zijn of haar eigen verantwoordelijkheden weer op te pakken en zal het ziekenhuis of revalidatiecentrum nog vaak bezocht moeten worden, waarbij de aanwezigheid van de partner gewenst of noodzakelijk is. 

De zorg voor en omgaan met een zieke partner vraagt erg veel van de gezonde partner. Hierdoor verschuift de aandacht voor de eigen gezondheid en behoeften vaak meer naar de achtergrond en zaken als (over)bezorgdheid, overbelasting en gevoelens van machteloosheid en somberheid zijn onderwerpen die bij veel partners spelen.

[/accordion_item]

[accordion_item title='Collega´s']

Collega’s kunnen een heel belangrijke rol spelen in een revalidatieproces. Zij vormen vaak de brug tussen de patiënt en werkgever en zorgen ervoor dat de patiënt nog betrokken blijft bij het reilen en zeilen in het bedrijf. De afstand tussen patiënt en werkgever zal op deze manier minder snel vergroten en vice versa.

Indien er tijdens de ganse revalidatieperiode geen contact wordt genomen door collega’s is dit voor de hartpatiënt ook vaak erg confronterend. Deze krijgt dan snel het gevoel dat hij/zij gemist kan worden en dat het bedrijf hem/haar al ‘vergeten’ is. Dit vergroot de drempel om zelf terug contact te nemen en een werkhervatting te bespreken. Een goede relatie met collega’s is bovendien bevorderlijk om te komen tot goede afspraken rond aangepast werk. In sommige gevallen wordt immers ook enige flexibiliteit van de collega’s gevraagd.

[/accordion_item]

[accordion_item title='Familie']

Ook familie is erg belangrijk tijdens het proces. Het is van groot belang dat de familie op de hoogte is van de revalidatie en van de gezondheidstoestand van de patiënt. Dit zowel om erop toe te zien dat de patiënt zijn krachten doseert en niet over zijn grenzen gaat, maar ook om bewust te zijn van de mogelijkheden van de patiënt en hem dus niet te overbeschermen.

[/accordion_item]
[/accordion]

Download het volledige artikel hieronder.

Contact informatie

Adres

Collegestraat 60
2300 Turnhout

Telefoonnummers

+32 (0)498 15 60 51

+32 (0)14 72 86 56

Navigatie

  • Over ons
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Privacy Policy
  • Copyright
  • Methodiek
  • Partners
  • Events

ESF Validatie