Factoren die arbeidsre-integratie belemmeren

Factoren die arbeidsre-integratie belemmeren

Beoordeel dit item
(2 stemmen)

In deze paragraaf brengen we de factoren in kaart die de werkhervatting belemmeren van personen met een hartprobleem. De prognose van de werkhervatting is van een groot aantal factoren afhankelijk. Niet alleen medische factoren, zoals de grootte van het infarct, bepaalt de prognose tot werkhervatting, maar ook de psychische factoren en sociaal-economische factoren spelen hierbij een rol. De informatie in dit hoofdstuk is afkomstig uit literatuuronderzoek en eigen ervaringen van de personen met een hartprobleem die tussen 2011 en 2013 begeleid werden door GTB.

[accordion]
[accordion_item title='Sociaaleconomische factoren']

 1. Een lage sociaal-economische status is een belemmerende factor voor werkhervatting.
 2. Een lager opleidingsniveau geeft een lagere kans op succesvolle re-integratie naar betaald werk.
 3. Sociale steun geeft een hogere kans op succesvolle re-integratie naar betaald werk.
 4. Doorbetaling tijdens ziekteverlof geeft een lagere kans op succesvolle re-integratie naar betaald werk.
 5. De combinatie tussen hoge werkdruk en lage beslissingsmogelijkheden geeft een lagere kans op succesvolle re-integratie naar betaald werk.
 6. Een naderende pensionering geeft een lagere kans op succesvolle re-integratie naar betaald werk.
 7. Niet-fulltime werk geeft een lagere kans op succesvolle re-integratie naar betaald werk.

[/accordion_item]
[accordion_item title='Gezondheidsproblemen en risicogedrag']

 1. Er is een kleinere kans op werkhervatting bij eerdere cardiale incidenten, comorbide somatische aandoeningen en wanneer de patiënt meer fysieke gevolgen van het cardiale incident ervaart.
 2. Een hogere inspanningstolerantie en uitblijven van angineuze klachten bij een inspanningstest gedurende opname of erna geven een hogere kans op succesvolle re-integratie naar betaald werk.
 3. Het vóórkomen van angineuze klachten na het index event geeft een lagere kans op succesvolle re-integratie naar betaald werk.
 4. Het vóórkomen van comorbide aandoeningen geeft een lagere kans op succesvolle re-integratie naar betaald werk.
 5. Verhoogde alcoholconsumptie en fysieke inactiviteit geven een lagere kans op succesvolle re-integratie naar betaald werk.
 6. Een voorgeschiedenis van eerdere cardiale events voor het index event geeft een lagere kans op succesvolle re-integratie naar betaald werk.

[/accordion_item]

[accordion_item title='Psychologische belemmeringen']

 1. Depressieve symptomen verlagen de kans op succesvolle re-integratie naar betaald werk.
 2. Een verstoord emotioneel evenwicht verlaagt de kans op succesvolle re-integratie naar betaald werk.
 3. Lage verwachtingen ten aanzien van het re-integratie proces, fysiek herstel, afhankelijkheid, en het verwachten van ernstigere consequenties van de ziekte geeft een verlaging van de kans op succesvolle re-integratie naar werk.
 4. Een verminderd zelfvertrouwen geeft een verlaging van de kans op succesvolle re-integratie naar werk.
 5. Gebrek aan motivatie geeft een verlaging van de kans op succesvolle re-integratie naar betaald werk.
 6. Een goede acceptatie van de ziekte geeft een hogere kans op succesvolle re-integratie naar werk.
 7. In de praktijk blijkt dat angstsymptomen de werkhervatting kunnen belemmeren. Een angststoornis komt in ongeveer 30 procent van de gevallen voor. Tijdens de cases bleek duidelijk dat angst om te hervallen meespeelt bij personen met een hartziekte die overwegen om het werk te hervatten.
 8. Het hebben van een goed ziekte-inzicht met betrekking tot leefstijlveranderingen en kennis van de ziekte geeft een hogere kans op succesvolle re-integratie naar werk.

[/accordion_item]

[accordion_item title='Werkgerelateerde risicofactoren']

 1. Hoge werkdruk is een risicofactor voor het opnieuw optreden van hart- en vaatproblemen bij mannen.
 2. Een disbalans tussen de energie die men in het werk steekt en de waardering die men ontvangt, (effort-reward imbalance) heeft een negatief effect op het vóórkomen van cardiale incidenten
 3. Weinig steun van collega’s en/of leidinggevenden: geen luisterend oor, informatie, instructie enz. Gebrek aan sociale steun op het werk verhoogt de kans op een cardiaal incident.
 4. Overige stressoren in relatie tot het werk: financiële tegenslagen of faillissement van werkgever, niet gerealiseerde promotie, een toename dan wel afname van de verantwoordelijkheid, langdurige conflicten met de werkgever, veel deadlines, veel competitie op het werk, kritiek van leidinggevende en verandering van werkplek. De meeste werkstressoren verhogen de kans op een cardiaal incident, alleen baanonzekerheid niet.
 1. Fysieke werkomstandigheden: schadelijke stoffen, lawaai, ploegendienst, zittend werk, fysiek belastend werk en/of extreme temperaturen (koude en hitte). Schadelijke stoffen, lawaai, ploegendienst en zittend werk zonder compenserende actieve leefstijl leiden tot een hogere kans op een cardiaal incident. Fysiek belastend werk is alleen gevaarlijk als het onregelmatig verricht wordt en men een slechte fysieke belastbaarheid heeft.
 2. Beperkte regelmogelijkheden in het werk
 3. Ontbreken van (mogelijkheden voor) aangepast werk
 4. Korte duur dienstverband
 5. Grootte onderneming: in grote bedrijven zijn meer mogelijkheden dan in KMO’s.
 6. attitude collega’s en/of werkgever ten aanzien van (re-integratie na) en hartinfarct: een te voorzichtige en angstige opstelling van directe collega’s of werkgever kan de re-integratie belemmeren

[/accordion_item]

[accordion_item title='Persoonsgebonden factoren']

 • Een hogere leeftijd
 • Risicofactoren in de leefstijl
 • Cardiovasculaire risicofactoren
 • Complicaties (Hartfalen, Ritmestoornissen, Recidief angineuze klachten, infarct, Hypertensie, Een vroegere ziekenhuisopname wegens hart- en vaatziekten …
 • comorbiditeit (diabetes, astma, depressie, angststoornis…)
 • Bijwerkingen, contra-indicaties en/of allergieën voor geneesmiddelen
 • Persoonlijkheid gekenmerkt door negatieve affectiviteit in combinatie met sociale inhibitie
 • Gevoelens van angst en bezorgdheid om de ervaren beperkingen door het cardiale probleem
 • Gebrek aan inzicht in de relatie tussen stress, coping style en de aandoening
 • Ontkenning of overschatting van de ernst van het hartprobleem
 • Boosheid door conflicten op het werk kan een uitlokkend element kan zijn voor een acuut hartincident. Een woedeaanval veroorzaakt namelijk hartritmestoornissen bij hartpatiënten.

[/accordion_item]

[accordion_item title='Omgevingsgebonden factoren']

 1. Belasting in de privésituatie (zorg voor kinderen, boodschappen, huishouden, trappenlopen)
 2. Te weinig steun van thuis/familie/vrienden (overbezorgdheid, te veel verwachten van patiënt)
 3. Belastend woon-werkverkeer (afstand en/of soort vervoer)
 4. De visie van de (behandelend) arts ten aanzien van de mogelijkheden tot werken.

[/accordion_item]

[accordion_item title='Opvattingen van de werkgever']

De attitude van de werkgever is van groot belang bij het al dan niet slagen van de werkhervatting van de medewerker met een hartprobleem. Op welke manier kijkt de werkgever naar de werknemer die na een cardiaal incident opnieuw aan het werk gaat? Hierover vonden we geen bestaande wetenschappelijke onderzoeken, dus we beperken ons hier tot de eigen bevraging die in 2011 werd uitgevoerd bij een 180tal werkgevers uit de regio Kempen.

 • Angst voor de verdere ziekte van de werknemer
 • Niet in overweging nemen van de mogelijkheid tot herstel, verandering van takenpakket of herscholing
 • Gebrek aan begrip voor de medische toestand en de impact daarvan.
 • Irrationele ideeën over hartpatiënten kunnen er voor zorgen dat de werkhervatting moeizaam verloopt. Angst dat er op het werk wat kan gebeuren heerst vaak bij werkgevers en bij collega’s.

[/accordion_item]

[accordion_item title='Opvattingen van het individu']

 1. Angst voor het verdere verloop van het hartprobleem
 2. Gebrek aan motivatie/begrip voor de ziekte
 3. Voordelen van de ziekte-rol. Het is gemakkelijker om deze rol te behouden dan om terug naar de arbeidsmarkt te gaan.
 4. Andere prioriteiten: De werknemer met een hartprobleem kan beslissen om NIET terug te keren naar zijn werkgever. Het blijkt dat na een hartprobleem de prioriteiten van een persoon kunnen veranderen. Tenslotte werden zij geconfronteerd met een voorval dat een ingrijpende impact op hun leven heeft.
 • Werk kan minder belangrijk worden
 • Gezondheid en familie kunnen belangrijker worden
 • Wanneer een werknemer met een hartprobleem in aanmerking komt voor een pensioen, kan het zinvol zijn op pensioen te gaan.
 • Zal je toestand een succesvolle terugkeer in de weg staan?
 • Kom je in aanmerking voor een vervangende ziekte-uitkering?

5. Motivatie: De GTB-consulent peilt bij de persoon met een hartprobleem hoe deze denkt over werk en werkhervatting. Hoe is de motivatie om het werk te hervatten?

Onderzoeker Mital ontdekte dat 97% van de hartpatiënten die niet meer gemotiveerd was om het werk te hervatten, ook niet meer aan het werk kwam. Hij noemt een aantal factoren die de motivatie beïnvloeden:

 • de financiële compensatie bij arbeidsongeschiktheid
 • de opvattingen over het werk
 • het aantal jaren dat iemand gewerkt heeft (het gevoel genoeg gewerkt te hebben)

[/accordion_item]

[accordion_item title='Veiligheidsrisico voor derden']

Bij werknemers met een hartprobleem die een beroep uitoefenen waarbij een risico bestaat voor een letsel aan derden is werkhervatting niet vanzelfsprekend. De cardioloog moet zorgvuldig overwegen of dit risico acceptabel is.

Voorbeelden van beroepen waar het risico op veiligheidsrisico’s voor derden het grootst is: Wegvervoer, spoorwegen, luchtvaart, scheepvaart, brandweer, gezondheidszorg (chirurgen…), in fabrieken (gevaarlijke machines), heftruckchauffeurs…

Voor een aantal van deze beroepen bestaan richtlijnen of keuringsnormen. Dit is het geval in de luchtvaart, spoorwegen, wegvervoer, politie en brandweer. In het algemeen zijn de eisen die gesteld worden:

 • een goede hartfunctie
 • een goede belastbaarheid
 • geen ritmestoornissen
 • het ontbreken van klachten die de aandacht van het werk kunnen afleiden.

[/accordion_item]
[/accordion]

 

 

 

Contact informatie

Adres

Collegestraat 60
2300 Turnhout

Telefoonnummers

+32 (0)498 15 60 51

+32 (0)14 72 86 56

Navigatie

 • Over ons
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Privacy Policy
 • Copyright
 • Methodiek
 • Partners
 • Events

ESF Validatie