Doelen van het project ‘Een Hart voor Werk’

Doelen van het project ‘Een Hart voor Werk’

Beoordeel dit item
(2 stemmen)

De centrale doelstelling van het project is: Personen met een beperking tijdens revalidatie opnieuw de weg naar een job laten vinden.

Met dit project willen we een doelgroep die tot voor kort niet langer aan de arbeidsmarkt participeerde omwille van uiteenlopende redenen (geen begeleiding, kennen hun mogelijkheden niet, angst bij zowel de werkgevers als de persoon met een hartprobleem,…), ondersteuning bieden om het werk te hervatten. Om deze doelstelling te bereiken ontwikkelden we de methodiek ‘Professionele re-integratie tijdens revalidatie’. Deze methodiek is van toepassing:

[accordion][accordion_item title='Oprichten van een samenwerkingsmodel rond de persoon met een hartprobleem']

De nieuwe methodiek veronderstelt een goede samenwerking tussen de diensten die werken rond de persoon met een hartziekte. Hierbij denken we aan: ziekenhuis, GTB, revalidatiecentra, adviserend geneesheer, arbeidsgeneeskundige dienst, mutualiteiten, RIZIV, gespecialiseerde partners,…

Binnen ‘Een Hart voor Werk’ realiseren we een structurele informatie-uitwisseling tussen artsen, arbeidsmarktdiensten, ziekenhuis, revalidatiecentrum,… Door het opzetten van een samenwerkingsverband/netwerk van actoren die rond hartpatiënten werken, verbetert de informatiedoorstroming.

[/accordion_item]
[accordion_item title='Het ontbreken van een netwerk/samenwerking tussen de verschillende instanties die zich rond de hartpatiënt scharen om de persoon met een hartprobleem te ondersteunen bij de werkhervatting.']

Er bestaat geen netwerk/samenwerking van actoren rond de hartpatiënt

Wanneer we de knelpunten in verband met de werkhervatting van personen met een hartziekte onder de loep nemen, merken we dat deze vaak het gevolg zijn van een gebrek aan samenwerking tussen de verschillende actoren die actief zijn rond de persoon met een hartaandoening.

Meer nog, tijdens de voorbereidingen van dit ESF-project stelden we meer dan eens vast dat de actoren waartoe de hartpatiënten zich dienen te wenden, elkaar vaak niet eens kennen. Als gevolg van het ontbreken van dit netwerk is het vanzelfsprekend dat er geen duidelijke visie bestaat omtrent de werkhervatting van personen met een hartziekte.

Bovendien is er amper communicatie tussen een aantal verschillende diensten rond de hartpatiënt. Zo bestaat er bij het RIZIV en bij de mutualiteiten een probleem van informatiedoorstroming met betrekking tot het geven van adviezen. Ook is er geen informatie-uitwisseling tussen artsen, arbeidsmarktdiensten, ziekenhuis, revalidatie-centrum,… omtrent de werkhervatting van personen met een hartziekte.

Omdat cardiologen, artsen, sociale diensten van ziekenhuizen het werkveld van toeleiders naar de arbeidsmarkt helemaal niet kennen, wordt de patiënt doorverwezen naar de mutualiteiten. Prangende vragen in verband met de wedertewerkstelling blijven dan doorgaans ook onbeantwoord.

Huisartsen, cardiologen, de sociale dienst binnen een algemeen ziekenhuis,… weten bovendien niet waar ze terecht kunnen voor informatie over werkhervatting van personen met een hartziekte. Bij aanvang van het project ontstond er geen enkele vorm van samenwerking met VDAB, werkgevers, GTB enz. Meer nog, binnen het ziekenhuis was men zich niet bewust van het bestaan van een instantie als GTB.

Hartrevalidatie bestaat uit samenhangende lange-termijn-programma’s, omvattende medische evaluatie, voorgeschreven oefeningen, beïnvloeding van cardiale risicofactoren, geven van psychische counseling, voorlichting en advies; deze programma’s zijn ontworpen om de fysiologische en psychische gevolgen van de cardiale aandoening te beperken, het risico van plotselinge dood of nieuwe infarcten te verminderen, cardiale symptomen onder controle te houden, atherosclerotische processen te verminderen of tenminste te stabiliseren en ten slotte het psychosociale welbevinden en de deelname aan het arbeidsproces te bevorderen; de voorzieningen beginnen tijdens de opname in het ziekenhuis, ze worden gevolgd door een programma tijdens de poliklinische fase in de daaropvolgende drie tot zes maanden, daarna volgt een stadium van levenslang onderhoud waarin fysieke training en vermindering van risicofactoren worden bewerkstelligd in een situatie zonder of met minimale supervisie (Feigenbaum 1987).

[/accordion_item]
[accordion_item title='Een methodiek ontwikkelen om hartpatiënten te begeleiden naar werk']

Het partnerschap ontwikkelde en testte de methodiek van professionele re-integratie van personen met een hartprobleem tijdens de revalidatiefase. Door het toepassen van deze methodiek krijgen personen met een hartziekte opnieuw kansen op de arbeidsmarkt. Door de opbouw van knowhow bij GTB en het revalidatiecentrum groeit de expertise om deze doelgroep te reactiveren.

Er wordt gespecialiseerde begeleiding op maat aangeboden aan de persoon met een hartprobleem, deze dient zelf geen zoektocht naar hulpverlening te starten.

Voor de patiënt is het inzetten van een trajectbegeleider die gespecialiseerd is in de tewerkstellingswet een meerwaarde, de patiënt geraakt niet in onzekerheid.

Een gecoördineerd traject naar werk uittekenen voor personen met een hartprobleem

Hart voor Werk ontwikkelde een specifiek traject op maat van de doelgroep. De trajectbegeleiding naar werk start als onderdeel van het revalidatieprogramma van personen met een hartprobleem. Rond de persoon met een hartprobleem wordt een netwerk opgestart met verschillende partners om de professionele re-integratie zo snel mogelijk te realiseren. Er is persoonlijke begeleiding voor mensen die opnieuw aan de slag willen.

[/accordion_item]

[accordion_item title='Sensibiliseren van werkgevers']

  • Werkgevers leren wat het inhoudt om personen met een hartaandoening te werk te stellen
  • Werkgevers kunnen mogelijkheden en risico’s inschatten van medewerkers met een hartaandoening

Op basis van de vragen waarmee werkgevers worstelen, werd een brochure opgemaakt die werkgevers informeert over de modaliteiten omtrent het tewerkstellen van hartpatiënten.

Werkgevers die personen met een hartaandoening willen aanwerven weten beter waar ze terecht kunnen

[/accordion_item]
[accordion_item title='Personen met een hartprobleem ondersteuning bieden bij werkhervatting']

Personen met een hartprobleem worden zich meer bewust van hun mogelijkheden tot arbeid

Informatie over invaliditeit, uitkeringen en wetgevingen zijn onduidelijk. Door hen correcte informatie te verschaffen worden deze onduidelijkheden weggewerkt.

Personen met een hartprobleem worden gereactiveerd vooraleer ze op invaliditeit gesteld worden

De methodiek wil minder mensen laten wegzinken in een periode van langdurige inactiviteit, waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt vergroot. Minder personen met een hartprobleemnestelen zich bijgevolg in inactiviteit.

Personen met een hartprobleem worden actief gestimuleerd om opnieuw aan het werk te gaan

Personen met een hartprobleem worden aangespoord en begeleid om zich opnieuw op de arbeidsmarkt te begeven. Zij worden gestimuleerd om mee te denken over hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dit brengt een psychologisch activeringseffect teweeg, waardoor zij zich opnieuw op de arbeidsmarkt willen begeven.

Hartpatiënten op invaliditeit mogen werken onder goedkeuring van de adviserend geneesheer. De adviserend geneesheer geeft kans tot werk via progressieve tewerkstelling, zodat ze desnoods een beperkt aantal uren per week opnieuw kunnen werken.

[/accordion_item]
[/accordion]

Contact informatie

Adres

Collegestraat 60
2300 Turnhout

Telefoonnummers

+32 (0)498 15 60 51

+32 (0)14 72 86 56

Navigatie

  • Over ons
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Privacy Policy
  • Copyright
  • Methodiek
  • Partners
  • Events

ESF Validatie