Checklist: Mogelijke aanpassingen en interventies

Checklist: Mogelijke aanpassingen voor personen met een hartprobleem

Beoordeel dit item
(1 Stem)

[accordion]
[accordion_item title='Inleiding']

Deze checklist kan gebruikt worden door begeleiders wanneer zij op zoek zijn naar mogelijke oplossingen voor een probleem dat zich stelt op de werkvloer.

Aanpassingen zijn mogelijk op verschillende niveaus.

 

Figuur: Mogelijke aanpassingen en interventies voor personen met een hartprobleem

 

Deze aanpassingen worden op de volgende pagina’s beschreven.

 [/accordion_item]

 [accordion_item title='Aanpassingen qua arbeidsinhoud']

 Probleemstelling

 Mogelijke oplossing

 

Onjuiste balans tussen taakniveau en opleidingsniveau

 • aanpassing takenpakket
 • meer regelmogelijkheden
 • om- her- of bijscholing
 • jobcoaching
 • loopbaanbegeleiding

 

Werkdruk

 • (tijdelijk) aanpassing takenpakket
 • verbetering werkinstructies
 • verbetering planning
 • (tijdelijk) andere functie voorzien
 • assistentie van derden
 • inrichten van een rustkamer voor kort, maar intensieve rustpauze
 • pauzesoftware die aangeeft wanneer en hoelang er gepauzeerd wordt
 • uitbesteden van belastende taken aan collega’s

 

Structurele overbelasting

 • inzet van andere hulpmiddelen
 • assistentie van collega’s bij piekbelasting
 • beperking in duur of tempo

 

Storingen buiten de werknemer om, …

 • werknemer meer autonomie geven om taken uit te voeren en problemen op te lossen
 • mogelijkheid geven om zelf korte pauze te nemen
 • regelmogelijkheden bieden om eigen tijdsplanning op te maken

 

Problemen rond verantwoordelijkheden, onduidelijk taakeisen, …

 • functioneringsgesprekken voorzien
 • eenduidige communicatie
 • competentieprofielen opstellen

 

 

[/accordion_item]
[accordion_item title='Aangepassingen qua arbeidsomstandigheden']

Probleemstelling

Mogelijke oplossing

 

Ongeschikte werkruimte: lawaai, tocht, gebrekkige ventilatie, hoge of lage temperatuur, …

 • ergonomische aanpassingen
 • bouwkundige/bouwtechnische aanpassingen
 • inzet van hulpmiddelen assistentie van derden
 • andere functie
 • thuis (tele)werken

 

Onregelmatig werk/werk in ploegendienst

 • aanpassing arbeidspatroon met meer regelmaat
 • andere functie met meer regelmaat
 • bij opstart in gedeeltelijke werkhervatting telkens de extreem vroege of extreem late delen vermijden

 

Verre stresserende woon-werkverplaatsing

 • bij deeltijdse werkhervatting met volledige dagen laten werken ipv halve dagen

 

[/accordion_item]

[accordion_item title='Aanpassen woon-werkverkeer']

Een mogelijke aanpassing kan ook zijn om tussen te komen in woon-werkverkeer. Voor vele werknemers is dit vaak heel belastend, vooral als er lage afstanden afgelegd moeten worden en de werknemer vaak geconfronteerd wordt met files of lange wachttijden. Een mogelijke oplossing is om de werknemer 1 of meerdere dagen thuis te laten werken, of om de werktijden aan te passen zodat het openbaar vervoer er beter op aansluit. Dit kan bijvoorbeeld ook zijn dat het werk deeltijds wordt hervat met volledige dagen in plaats van met halve dagen. Bij een lange verplaatsing van en naar het werk met veel files, is het immers interessanter en minder stresserend om met volledige dagen te werken.

[/accordion_item]

[accordion_item title='Aanpassingen qua arbeidsvoorwaarden']

Probleemstelling

Mogelijke oplossing

 

Geen invloed hebben op werkrooster, geen richting geven aan loopbaan

 • inspraak geven in planning
 • dienstroosters ruim op voorhand opstellen en bekend maken.

 

Geen of weinig loopbaangesprekken, onzekerheid over job

 • functioneringsgesprekken organiseren
 • kiezen voor eenduidig beoordelingssysteem

 

Andere

 • werktijden flexibeler maken zodat vb. beter aansluit op openbaar vervoer
 • instemmen met zorgverlof

 

 

[/accordion_item]

[accordion_item title='Aanpassingen qua arbeidsverhoudingen']

Probleemstelling

Mogelijke oplossing

 

Onvoldoende steun en begrip van collega’s

 • conflictbemiddeling door preventiedienst
 • collega’s inlichten en informeren over medische/andere klachten

 

Weinig feedback over resultaat van gepresteerd werk

 • feedback geven over wat goed is en wat verbeterd kan worden
 • vooraf doelstellingen en verwachtingen bespreken

 

Onvoldoende mogelijkheid tot informele contacten

 • werkruimte inrichten zodat er oogcontact mogelijk is
 • taken toevoegen die samenwerking vereisen
 • pauzes beter organiseren

 

Te weinig privacy

 • vertrouwenspersoon installeren

 

[/accordion_item]

[accordion_item title='Aanpassingen omtrent sociaal-medische zaken']

Mogelijke oplossing

 

 • bespreekbaar stellen van de klachten
 • werknemer ruimte en tijd geven om hieraan te werken
 • behandeling van bepaalde klachten (rugtraining, stresstraining, …)
 • collega’s informeren zodat er meer begrip ontstaat

[/accordion_item]

[/accordion]

Contact informatie

Adres

Collegestraat 60
2300 Turnhout

Telefoonnummers

+32 (0)498 15 60 51

+32 (0)14 72 86 56

Navigatie

 • Over ons
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Privacy Policy
 • Copyright
 • Methodiek
 • Partners
 • Events

ESF Validatie