Aangepast werk

Aangepast werk voor de Patiënt!

Beoordeel dit item
(1 Stem)

[accordion]
[accordion_item title='Lichter werk']

Personen met een hartziekte die voorheen zwaar werk deden krijgen soms niet meer de toelating van de cardioloog, arbeidsgeneesheer… om hun job nog langer uit te oefenen. De consulenten van GTB gingen samen met deze personen op zoek naar een nieuwe en lichtere job voor deze patiënten. Soms werd een nieuwe job gevonden binnen hetzelfde bedrijf. Deze methodiek is toepasbaar bij verschillende medische aandoeningen.

Voorbeeld uit de cases

 • Een vrachtwagenchauffeur die enkel nog containertransport mag doen ipv vrachtwagens met afdekzeil die manueel moeten aangespannen worden.
 • Een chauffeur die meubels ophaalt voor de kringwinkel mag zijn job niet langer uitoefenen omdat het hier gaat over zware moeilijk hanteerbare lasten. Hij staat nu grotendeels in het magazijn om binnengekomen goederen te ontvangen.
 • Een veiligheidsagent die enkel nog opleiding aan nieuwe collega’s geeft en toezicht houdt bij openingen ipv risicovolle interventies.
 • Een medewerker van de politie die lichte administratieve taken doet in plaats van de stressvolle klachtenbehandeling.
 • Een verpleegkundige die niet langer EHBO-cursussen mag geven wegens het sleuren met zwaar materiaal naar verschillende locaties.

De MET-schaal geeft een indicatie van wat zwaar werk is.

[/accordion_item]
[accordion_item title='Aangepaste werkuren']

In een aantal gevallen werden de werkuren van de persoon met een hartaandoening (tijdelijk) aangepast. In een deel cases is de werknemer gestart in het systeem van gedeeltelijke werkhervatting.

In de gevallen waar de werknemer in een ploegensysteem werkte, werd er telkens geopteerd om de werknemer te laten starten met de ene week het vroege deel van een late shift (van 14-18u) en de week nadien het late deel van de vroege shift (van 10-14u). Dit zorgt ervoor dat de klant in zijn oorspronkelijke ploeg kon blijven werken en dat hij het extreem vroeg en extreem laat werken kon vermijden. 

Andere mogelijkheden om werkuren aan te passen, richten zich dan vooral op het combineerbaar maken van werk en gezin/woon-werkverkeer.

[/accordion_item]

[accordion_item title='Aanpassen woon-werkverkeer']

Een mogelijke aanpassing kan ook zijn om tussen te komen in woon-werkverkeer. Voor vele werknemers is dit vaak heel belastend, vooral als er lage afstanden afgelegd moeten worden en de werknemer vaak geconfronteerd wordt met files of lange wachttijden. Een mogelijke oplossing is om de werknemer 1 of meerdere dagen thuis te laten werken, of om de werktijden aan te passen zodat het openbaar vervoer er beter op aansluit. Dit kan bijvoorbeeld ook zijn dat het werk deeltijds wordt hervat met volledige dagen in plaats van met halve dagen. Bij een lange verplaatsing van en naar het werk met veel files, is het immers interessanter en minder stresserend om met volledige dagen te werken.

[/accordion_item]

[accordion_item title='Aanpassen arbeidsomstandigheden']

Temperatuur

Het werken in hoge temperaturen, en vooral een fysieke inspanning doen in deze temperaturen, is een tegenindicatie om het werk te hervatten. In het project werd echter gemerkt dat dit een probleem is waar heel erg moeilijk een oplossing voor gevonden kan worden aangezien deze temperatuur vaak inherent is aan het product dat er geproduceerd wordt, aan de machines die gebruikt worden, aan de structuur van het gebouw waarin gewerkt wordt, …

Voorbeeld uit cases:

 • Eric, een werknemer van een kartonnagebedrijf mocht van de cardioloog niet opnieuw in de productieomgeving aan de slag aangezien hij daar met temperaturen van meer den 35 graden te maken heeft.
 • Stefaan, een arbeider in een metaalverwerkend bedrijf mocht zijn werk niet hervatten op advies van de cardioloog gezien de hoge temperaturen (50° in de zomer, 30° in de winter) en het zwaar fysiek werk. Aangezien deze omstandigheden helaas niet te veranderen zijn en de medische problematiek in dit geval te ernstig was, werd deze man definitief arbeidsongeschikt verklaard.

[/accordion_item]

[accordion_item title='Hulpmiddelen/aanpassingen voor werknemers met hartklachten die door werkgevers ter beschikking gesteld kunnen worden']

Werkgevers kunnen deze lijst gebruiken in een gesprek met hun werknemers met een hartprobleem om na te gaan wat hij/zij nodig heeft voor het uitvoeren van de werkzaamheden in uw bedrijf of instelling.

Rustkamer

Dit is een kamer of ruimte op het werk die speciaal bedoeld is om even te rusten. De kamer heeft een bed en kan goed donker worden gemaakt. De kamer mag niet dicht bij ruimtes liggen waar veel lawaai is.

Werktijden

Een regelmatig leven zorgt voor beter functioneren. Onregelmatige diensten of nachtdiensten zullen niet altijd goed zijn. Dit zal echter per persoon en per aandoening verschillen.

Vermijdt werkdruk

Hoge werkdruk, stress en piekbelasting hebben een negatieve invloed op hartklachten. Het is belangrijk dit zo veel mogelijk te vermijden.

Vermijden van hoge en lage temperaturen

 

Te hoge of te lage temperaturen kunnen hartklachten verergeren. Dit dient zoveel mogelijk vermeden te worden.

Rookvrij

Werknemers hebben het recht op een rookvrije werkplek. Bij werknemers met hartklachten is dit zeker noodzakelijk.

Thuis werken

Het kan een oplossing zijn om geheel of gedeeltelijk thuis te werken, zodat er flexibel met werktijden omgegaan kan worden. De werknemer kan werken op tijdstippen dat hij meer energie heeft.

Regelmogelijkheden

 

 

 

Mensen met hartklachten hebben goede en minder goede dagen. Daarom is het belangrijk dat de werknemer voor een groot deel een eigen tijdsplanning kan maken en de dag kan indelen, voor zover de werkzaamheden dit toelaten. De ene keer kan de werknemer dan een langere pauze nemen dan de andere keer. Of hij stopt de ene dag eerder dan de andere, indien hij moe is.

Pauzesoftware

Er bestaan diverse programma’s die op de computer geïnstalleerd kunnen worden, die pauzes aangeven. Ook kan ingesteld worden hoe lang de pauze mag duren en wat te doen in de pauze. Bijvoorbeeld rusten of oefeningen uitvoeren.

Vermijden van extreem zwaar werk

Het heffen en tillen van zware lasten kan voor sommige hartproblematieken een tegenindicatie zijn. Dit zorgt ervoor dat er een druk gezet wordt op de hartspier en de bloedvaten, en dit kan een schadelijk effect teweegbrengen.

[/accordion_item]
[/accordion]

 

 

 

Contact informatie

Adres

Collegestraat 60
2300 Turnhout

Telefoonnummers

+32 (0)498 15 60 51

+32 (0)14 72 86 56

Navigatie

 • Over ons
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Privacy Policy
 • Copyright
 • Methodiek
 • Partners
 • Events

ESF Validatie