Handboek voor werkgevers

Kan mijn werknemer wel terug aan de slag?

Beoordeel dit item
(2 stemmen)

Angst voor hertewerkstelling van werknemers met een hartaandoening komt vaak voort uit een gebrek aan kennis en is dus vaak ongegrond. De kans dat uw werknemer bij wijze van spreken plots dood zou neervallen is immers niet groter dan dat voor een andere werknemer (zonder hartaandoening) het geval zou zijn.

Mensen met een hartaandoening hebben namelijk het voordeel dat ze consequent opgevolgd en begeleid worden door een gespecialiseerd medisch en psychosociaal team, en dit intensief gedurende de eerste 6 maanden na het eventuele cardiaal incident, en daarna op regelmatige basis.

[accordion]

[accordion_item title='Is werken heilzaam voor personen met een hartaandoening?']

Ja! Het is bewezen dat arbeid mensen zich goed laat voelen. Naast de economische voldoening heeft gaan werken nog een aantal andere positieve invloeden.

 1. Gaan werken biedt de mogelijkheid om de levensomstandigheden te verbeteren en maakt dat de persoon met een hartaandoening minder afhankelijk is van zorginstellingen en hun voorwaarden. 
 2. Mensen krijgen meer de kans hun competenties te gebruiken en te ontwikkelen maar ook te laten zien aan de buitenwereld. 
 3. Werkhervatting is een belangrijke vorm van herstel van sociale participatie. Sociale steun op het werk vermindert de kans op een cardiaal incident. Een snelle terugkeer naar de vroegere (beroeps)activiteiten speelt een belangrijke rol in het herwinnen van zelfvertrouwen en zelfrespect. Omdat ze niet langer thuis zitten, maar (aangepast) werk kunnen verrichten, hebben hartpatiënten niet langer het gevoel er niet meer bij te horen. 
 4. De effecten van werk op de gezondheid hangen in sterke mate samen met het soort werk dat men verricht. Werkhervatting in een baan van slechte kwaliteit kan voor sommige groepen een negatiever effect op de gezondheid hebben dan werkloosheid. Aspecten van het werk die een positieve invloed op de gezondheid hebben zijn:

a)    Het hebben van controle over het werk
b)    Werk dat een beroep doet op creativiteit
c)    Gezonde werkdruk
d)    Mogelijkheden voor eigen ontwikkeling
e)    De mogelijkheid om net zoveel uren te werken als men wenst, om de eigen werktijden te kunnen bepalen en/of aan te passen.

[/accordion_item]

[accordion_item title='Vanaf wanneer kan mijn werknemer terug aan de slag?']

De snelheid waarmee het werk kan hervat worden hangt in sterke mate af van het ziektebeeld van uw werknemer.

Uit onderzoek blijkt dat iemand die “een stent” heeft laten plaatsen het werk relatief snel terug kan hervatten (+/- na 4 weken). Iemand die een hartaanval heeft gehad moet doorgaans langer revalideren alvorens terug aan het werk te kunnen (+/- 6 weken). Iemand die een hartoperatie heeft gehad is voor nog langere tijd werkonbekwaam, en moet minstens 3 maanden revalideren.

Soms is meer tijd nodig. Bijvoorbeeld bij complicaties kan bijkomende tijd nodig zijn vóór een terugkeer naar de job. Ook zullen in dit geval meerdere testen moeten plaats vinden.
[/accordion_item]

[accordion_item title='Hoe wordt mijn werknemer voorbereid op een (snelle) werkhervatting']

Na de hospitalisatiefase moet de hartpatiënt vaak opnieuw aan conditie winnen. Dit gebeurt in het cardiale revalidatiecentrum van het ziekenhuis, waar de persoon een revalidatieprogramma moet volgen.

Het revalidatieprogramma heeft 4 typen doelen:

 1. Fysieke doelen: hieronder valt o.a. het leren kennen van de eigen fysieke grenzen, het leren omgaan met fysieke beperkingen, optimaliseren van inspanningsvermogen…
 2. Psychische doelen: hieronder valt o.a. het herwinnen van angst voor inspanning en het op een functionele manier omgaan met de hartziekte…
 3. Doelen met betrekking tot het beïnvloeden van risicogedrag: zoals bijv. stoppen met roken, ontwikkelen van een gezond voedingspatroon…
 4. Sociale doelen: hieronder valt het herwinnen van een emotioneel evenwicht tussen werk en privéleven, maar ook een optimale hervatting van vrijetijdsbesteding…

Een aantal cardiale revalidatiecentra in Vlaanderen begeleiden en ondersteunen hun patiënten (en de werkgevers van deze patiënten), tijdens het revalidatieprogramma ook specifiek in het proces naar een succesvolle werkhervatting. Binnen het project “Een hart voor Werk” werd een samenwerkingsmodel ontwikkeld tussen de trajectbegeleiders van VDAB (GTB) en het cardiaal revalidatiecentrum van AZ Turnhout. Zij ontwikkelden samen een begeleidingsmethodiek voor hartpatiënten.

De meeste cardiologische revalidatiecentra in Vlaanderen hebben momenteel geen of slechts een beperkt aanbod inzake het ondersteunen van de hartpatiënten op vlak van werkhervatting. Er is meestal wel ondersteuning op administratief en psychosociaal vlak en de algemene fitheid van de patiënten wordt ook meestal getest. Voor meer specifieke ondersteuning en advies inzake hertewerkstelling kunnen zij in dit geval wel altijd bij hun huisarts of de arbeidsgeneesheer terecht.

[/accordion_item]

[accordion_item title='Hoe relevant is het hebben van een hartaandoening voor het functioneren van uw werknemer op de werkvloer?']

In de meeste functies zijn volgende 5 aspecten relevant: 1. het persoonlijk functioneren, 2. het sociaal functioneren, 3. communiceren, 4. uitvoeren van werkzaamheden en 5. mobiliteit.

In hoeverre heeft het hebben van een hartaandoening invloed op deze 5 aspecten van functioneren?

Invloed op het persoonlijk functioneren

Het persoonlijk functioneren heeft in relatie tot de werksituatie betrekking op concentratie, herinneringen, inzicht, tempo, taakuitvoering en zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het hebben van een hartziekte heeft geen invloed op deze punten. Met een hartaandoening kan je prima werken! Wij kennen mensen met een hartziekte die leraar, vertegenwoordiger of zelfs werkgever zijn. Het is een enorm lang lijstje!

Is er invloed op het sociaal functioneren

Werknemers met een hartaandoening kunnen sociaal ook nog perfect functioneren. Een hartaandoening levert soms wel beperkingen op bij fysieke inspanningen.

Diegene die bijvoorbeeld de jaarlijkse personeelsuitstap regelt houdt er best rekening mee dat de actie die wordt ondernomen ook kan worden uitgevoerd door de collega’s met een hartaandoening.

Is er invloed op het communiceren?

In lijn met het sociaal en persoonlijk functioneren, levert ook communiceren of samenwerken geen problemen op voor personen met een hartaandoening. Toch is dit onderwerp relevant.

Het is van groot belang om collega’s op de hoogte te stellen van datgene wat relevant is voor hen om te weten. In veel gevallen zal dat, als het gaat om een hartziekte bij een werknemer, niet bijster veel zijn. In zijn algemeenheid is het goed met de betrokken werknemer te bespreken wat collega’s wel en niet moeten weten.

Is er invloed op het uitvoeren van werkzaamheden?

Een werknemer met een hartaandoening heeft geen problemen met de handen en armen. Hij kan dus alle apparaten bedienen, de computer en telefoon gebruiken. Reiken, duwen, trekken en tillen leveren ook niet meer problemen op dan bij een gemiddelde andere werknemer. De spil waar het bij de uitvoering van werkzaamheden om draait is “energieverdeling”, m.a.w. verdeling van belasting en belastbaarheid. Hiervoor bestaan echter geen algemene regels. Het wordt individueel bepaald. Indien de werknemer zelf onvoldoende in staat is om duidelijk aan te geven  waar de grenzen van zijn mogelijkheden liggen, is de inschakeling van de bedrijfsarts een mogelijke optie.

Wanneer de werknemer een zeer ernstige hartaandoening heeft, is de kans groot dat zijn feitelijke belastbaarheid uiterst gering is. In dat geval is zelfs lopen of traplopen al een (over)belasting. In deze gevallen is specifiek maatwerk nodig om het werk mogelijk te maken en is het dus een belangrijk aandachtspunt.

Is er invloed op mobiliteit?

De meeste werknemers met een hartaandoening kunnen zich prima verplaatsen, tenzij de aandoening zo ernstig is dat iemand over een minimale conditie beschikt. In dat geval is zelfs traplopen teveel. Indien uw werknemer voor het werk regelmatig moet reizen, is dit alleen een aandachtspunt wanneer hij geen auto mag rijden of wanneer de reis te belastend zou kunnen zijn.

Conclusie

Rekening houdend met zijn beperkingen is in principe alles mogelijk voor de werknemer met een hartziekte. Voor iedereen met een hartziekte is het belangrijk om enige regelmaat te hebben in belasting en belastbaarheid, dit om de aanwezige energie goed te verdelen! De werknemer heeft daarom voordeel bij zo regelmatig mogelijke werktijden, eten op vaste tijden en zo min mogelijk werkdruk en stress.

[/accordion_item]

[/accordion]

 

 

 

Contact informatie

Adres

Collegestraat 60
2300 Turnhout

Telefoonnummers

+32 (0)498 15 60 51

+32 (0)14 72 86 56

Navigatie

 • Over ons
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Privacy Policy
 • Copyright
 • Methodiek
 • Partners
 • Events

ESF Validatie