Resoc Kempen

SERR – RESOC Kempen

Campus Blairon 660

B-2300 Turnhout

t +32 (0)14 14 71 11 40

f +32 (0)14 14 71 11 41

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.resockempen.be

 

De Sociaal-economische Raad voor de Regio (SERR) vormt het overleg- en adviesorgaan tussen werkgevers- en werknemersorganisaties op streekniveau. De SERR is bipartiet samengesteld, met name uit 8 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties en 8 van de werkgeversorganisaties. De SERR-leden maken als dusdanig ook integraal deel uit van het RESOC van de regio. De SERR geeft als overlegorgaan van de sociale partners een belangrijke impuls voor de werkzaamheden en opdrachten van het RESOC.

Met name bij de totstandkoming van het Streekpact is de inbreng van de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers cruciaal: zij kunnen bij het ontwikkelen van een visie op de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio waken over de evenwichtige benadering tussen de domeinen economie en werkgelegenheid. De SERR kan op die manier ook advies verstrekken inzake veeleer economische aangelegenheden zoals ruimtelijk-economische dossiers, onderzoek en innovatie, ruimtelijke ordening, mobiliteit, toerisme, e.d.

De SERR volgt inzake arbeidsmarktbeleid tevens het beleid evenredige arbeidsdeelname en diversiteit én onderwijs-arbeidsmarkt op en kan t.a.v. RESOC bijsturingen aanbevelen. De SERR heeft ook enkele specifieke adviesopdrachten i.k.v. tewerkstellingsmaatregelen zoals adviesverstrekking aan VDAB, de erkenning Bureaus Kosteloze Arbeidsbemiddeling, Individuele Beroepsopleiding, GESCO’s, subsidies permanente vorming, herplaatsingsfonds. Tenslotte waakt de SERR ook over de rechten van de werkzoekenden in haar functie als Ombudsdienst. De SERR wordt in haar opdracht ondersteund door het plaatselijke RESOC-team.

Binnen SERR Kempen zijn twee werkingen actief die zich met name toespitsen op het beleid EAD/diversiteit/Leeftijd & Werk en onderwijs-arbeidsmarkt, alsook op de concrete omzetting van dit beleid in de praktijk:

 • Werkgroep Diversiteitsmanagement waarin zetelen: per sociale partner één vertegenwoordiger, VDAB, en het RESOC-secretariaat. Experten (intermediairen, vertegenwoordigers van doelgroepen,…) kunnen in functie van de agendawordenuitgenodigd. Deze werkgroep heeft als doelstelling:
 • Uittekenen van beleidsvisie en actieplan in het kader van het streekpact
 • Uittekenen van beleidsvoorstellen m.b.t. de verbetering van de positie van de kansengroepen op de arbeidsmarkt in de Kempen en met het doel om te komen tot een naadloze aansluiting (vraag en aanbod)
 • Vertaling van problemen op vlak van EAD – diversiteit op microniveau naar mesoniveau en uittekenen van beleidsvoorstellen, op basis van een concrete probleemanalyse
 • Afstemmingscommissie Diversiteit waarin zetelen: de structurele projecten van werkgevers en werknemers (i.c. diversiteitsconsulenten van de vakbonden en jobkanaalconsulenten), VDAB en de projectontwikkelaars diversiteit én leeftijd & werk van RESOC. Experten (vertegenwoordigers van kansengroepen, sectorconsulenten,…) worden in functie van het jaarprogramma uitgenodigd. Deze werkgroep heeft tot doelstelling:
 • Afstemming tussen de verschillende actoren in de regio
 • Uittekenen van een regionaal actieplan met concrete afspraken naar taken en engagementen
 • Informatie over de werkzaamheden van de RESOC Werkgroep Diversiteitsmanagement

RESOC staat voor Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité. Dit comité groepeert de sociale partners van de SERR samen met vertegenwoordigers van:

 • Kempen: 27 lokale besturen (de provincie en de 27 gemeenten en OCMW’s van het arrondissement Turnhout, nl. Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Beerse, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hoogstraten, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Lille, Meerhout, Merksplas, Mol, Olen, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar, Westerlo)

RESOC staat voor tripartiet overleg en het verstrekt advies m.b.t. economie en werkgelegenheid.

RESOC organiseert overleg met lokaal en bovenlokaal niveau, formuleert beleidsvoorbereidende aanbevelingen en standpunten, verzamelt informatie en verricht conceptueel en voorbereidend studiewerk en stuurt het streekteam inhoudelijk aan. RESOC heeft als belangrijkste taak het opstellen van een Streekpact, voor het eerst voor de nieuwe legislatuurperiode 2007-2012. In dit pact wordt de missie en de visie van de streekactoren op de streekontwikkeling omgezet in een concreet engagement op lange termijn. RESOC heeft ook beleidsopdrachten inzake het responsabiliserend initiëren van economische of werkgelegenheidsprojecten. RESOC is ontstaan vanuit het Decreet van 7 mei 2004 en zodoende krijgen de principes van co-governance (gelijkwaardig partnerschap sociale partners en lokale besturen) en van interbestuurlijke samenwerking (tussen gemeenten en provincie) inzake sociaaleconomisch beleid voor het eerst gestalte.

RESOC Kempen maakt deel uit van vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen.

RESOC Kempen, en voor haar het Subregionaal Tewerkstellingscomité Turnhout, is een pionier op het vlak van competentiedenken in Vlaanderen. Zij stonden mee aan de wieg van het proces dat leidde tot één van de 10 eerste Ervaringsbewijzen in Vlaanderen, nl. dit van Begeleider Buitenschoolse Kinderopvang, maar voerde bovenal een aantal succesvolle projecten uit op het vlak van competentiemanagement:

 • Buiten Categorie
 • NAPOLEON Revised
 • Competentiebilan Belgonucleaire
 • Iedereen Competent

Contact informatie

Adres

Collegestraat 60
2300 Turnhout

Telefoonnummers

+32 (0)498 15 60 51

+32 (0)14 72 86 56

Navigatie

 • Over ons
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Privacy Policy
 • Copyright
 • Methodiek
 • Partners
 • Events

ESF Validatie