Motivatie

Beoordeel dit item
(5 stemmen)

Waarom werken heilzaam is voor personen met een lichamelijke beperking.

Waarom werken heilzaam is voor personen met een hartaandoening. De stuurgroep van Hart voor Werk deelt de overtuiging dat het voor de doelgroep van personen met een hartprobleem heilzaam is om -op een gecontroleerde manier- opnieuw aan het werk te gaan. Hierbij dient voldoende aandacht gegeven te worden aan de risico’s op de werkvloer. Arbeid kan positieve gevolgen hebben voor de gezondheid en het welzijn van personen met een hartziekte indien de beroepseisen optimaal zijn, indien de werknemer een normale graad van autonomie geniet en indien de werkomstandigheden gunstig zijn.

Arbeid kan op die manier voor zingeving zorgen en het dagelijkse leven van structuur en draagkracht voorzien. Arbeid kan zorgen voor zelfbevestiging, zelfrespect en sociale steun alsook materiële beloning. Arbeid heeft voor mensen met een hartprobleem een economisch nut, een psychosociaal nut en een fysiek nut.

a) Economisch nut:

a) Voor een persoon met een hartziekte als individu: Vzw Hartziekte heeft tal van verhalen opgetekend van personen die ten gevolge van hun hartaandoening hun job verloren en in schulden terecht gekomen zijn. Arbeid verhoogt de financiële draagkracht van personen met een hartziekte.

b) Voor de samenleving in zijn geheel: economisch gezien is het in ons maatschappelijk stelsel wenselijk dat zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn. Er wordt ook geïnvesteerd in het begeleiden van mensen die inactief zijn. Uit kosten-batenanalyses blijkt dat de baten van re-integratie de directe kosten van de maatregelen overtreffen. De baten komen in de eerste plaats tot uiting in hogere belasting- en premieopbrengsten en besparingen op uitkeringen (en wellicht zorgkosten als de gezondheid van de gere-integreerde personen verbetert).

c) Op bedrijfsniveau: ook op bedrijfsniveau zijn er voordelen. Wanneer personen met een hartprobleem versneld het werk hervatten, besparen werkgevers op loondoorbetaling en vermindert de werkdruk op collega’s van zieke werknemers.

b) Psychosociaal nut:

Arbeid kan bijdragen aan een reductie van het risico dat een sociaal isolement met zich meebrengt. Om het risico van vereenzaming te vermijden, biedt dit project deze doelgroep de kans om op een geleidelijke, aangepaste manier terug te re-integreren naar hun eigen of naar een andere meer aangepaste job.

Werk is het meest geschikte instrument om een aantal psychosociale functies te vervullen (zelfvertrouwen, dagstructuur, sociale contacten, etc.). Werk draagt via verschillende kanalen bij aan het welzijn van individuen.

Werkhervatting is een belangrijke vorm van herstel van sociale participatie. Een snelle terugkeer naar de vroegere (beroeps)activiteiten speelt een belangrijke rol in het herwinnen van vertrouwen en zelfrespect.

Betaalde arbeid is sociaal erg nuttig voor mensen met een hartprobleem. Bovendien is het voor personen met een hartprobleem aangenaam om via het werk sociaal contact te hebben met collega’s of klanten. Indien participatie in het reguliere arbeidscircuit niet mogelijk is kunnen personen met een hartprobleem alsnog aan de slag als vrijwilliger in een sociale organisatie, een jeugdbeweging, een sportclub… Ook thuiswerk of zorg voor zieke en oudere familieleden heeft een sociale functie.

Contact informatie

Adres

Collegestraat 60
2300 Turnhout

Telefoonnummers

+32 (0)498 15 60 51

+32 (0)14 72 86 56

Navigatie

  • Over ons
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Privacy Policy
  • Copyright
  • Methodiek
  • Partners
  • Events

ESF Validatie